GRUPPER FOR BØRN, UNGE OG DERES FAMILIER

Fællesskab – Tale med andre børn, unge eller forældre der står i samme situation – Få øje på hvad man er god til - Ha´ det sjovt sammen

Det er noget af det, børn, unge og forældre kan få ud af at deltage i en gruppe.

Grupperne er et tilbud til Københavns Kommunes sårbare børn, unge og forældre som lever under vanskelige livsvilkår, og som kunne have glæde af at mødes med andre i samme situation som dem selv.

Grupperne er en styrkelse af den vifte af tilbud, som forebygger sociale problemer for børn, unge og forældre i Københavns Kommune.