Formål med børnegrupperne

Det overordnede formål med ”GRUPPER FOR BØRN OG UNGE” er, at skabe meningsfulde fællesskaber for udsatte og sårbare børn og unge mellem 6 – 23 år.

Mange børn oplever at være særligt ensomme og særligt udsatte, når de vokser op i en familie, hvor mor og far fx ikke bor sammen eller er ramt af psykisk sygdom. I grupperne får børnene mulighed for at opleve et fællesskab, et frirum og en tryghed i forhold til at mødes med andre børn i samme situation. Gruppen kan også fungere som et sikkert ståsted, hvorfra børnene kan se på det der er vanskeligt og blive støttet i deres mestring.

Vores erfaring med børnegrupperne er, at de mindsker børnenes og de unges oplevelse af at være alene i deres særlige situation, hvilket er en stor lettelse og åbenbaring for de fleste børn.