Kommende grupper

Borgercenter Børn og Unge (BBU) udbyder grupper for børn, unge og deres forældre 2 gange årligt, henholdsvis februar og september. Der er løbende visitation til grupperne.

Børnene, eller de unge mødes 1 gang om ugen, i 2 timer efter skoletid, i et af BBU’s familiehuse over en periode på 8-12 uger. Der er mellem 7 og 10 børn i gruppen. Grupperne ledes af 2 trænede gruppeledere fra forskellige BBU-enheder.

Vi er i BBU opmærksomme på, at nye behov hurtigt kan opstå. Medarbejderne som arbejder med sårbare børn, unge og deres forældre kan pludselig se behov for nye gruppetemaer. Ser du, eller får du ideer til en gruppe af børn og unge der står med en særlig problemstilling, de kunne have glæde af at mødes med andre omkring, er du meget velkommen til at kontakte faglig konsulent Tine Koefoed.